Periapikalne lezije

Periapikalne lezije

Periapikalne lezije

Poznavanje etiologije, patogeneze i terapije ovih lezija predstavlja
materiju koja je neophodna svakom lekaru koji se bavi ovom
problematikom a posebno oralnom hirurgu koji sprovodi njihovo
hirurško lečenje. Kompleksnost nastajanja, razvoja i posledica
periapikalnih lezija potvrđuju potrebu da se što je moguće pre
sprovede njihovo lečenje.
Činjenica je, međutim, da u domaćoj stručnoj literaturi ne postoji
publikacija koja tretira ovu problematiku na kompleksan i
sveobuhvatan način. Zbog toga smo se kao autori prihvatili sistematizacije,
kritičke obrade i prezentacije javnosti stručnih i naučnih znanja iz ove oblasti
verujući da će i naša sopstvena istraživanja i iskustvo doprineti da ova
publikacija bude vredna uloženog truda.

Izdavac: Velarta
Strana: 177 +prilog

Cena: 1.600 din.
Cena sa popustom: 1.100 din.