Nalazite se u kategoriji Istorija

Main Kampf – Adolf Hitlera

Main Kampf - Adolf Hitlera

Prevod, polemički komentari i razmatranje knjige MEIN KAMPF - Adolf Hitlera. "...Pojedine države počeše sve više da naliče preduzećima koja jedna drugima potkopavaju tlo, otimaju mušterije i narudžbine i pokušavaju na svaki način da potisnu druge u svoju korist, a da sve to izne

Read More

Deciji atlas sveta int.

Deciji atlas sveta int.

Ovaj moderan atlas sa 60 geografskih karata pruža uvid u važne i interesantne geografske karakteristike svakog kontinenta. Sadrži satelitske fotografije Zemljinih najspektakularnijih površina, korisne informacije o izradi i korišćenju geografskih karata, indeks podataka o državama

Read More

Kraljevstvo Slovena

Kraljevstvo Slovena

Mavro Orbini dubrovački benediktinac, objavio je svoju prvu zajedničku istoriju Južnih Slovena, u Pezaru 1601. Orbini se sa svojim predhodnikom  hvarskim dominikancem Vinkom Pribojevićem, smatra pretečom panslavizma i ideje južnoslovenskog okupljanja. Pod utiskom veličine i zamaha os

Read More

Kuran, s latiničnom transkripcijom i pevodom na bosanski jezik

Kuran, s latiničnom transkripcijom i pevodom na bosanski jezik

Kuran ,s latiničnom transkripcijom i prevodom na bosanski jezik Sveta knjiga islamske religije sa prikazom originalnog teksta Kur’ana, latiničnom transkripcijom i prevodom na svakoj strani. U mnogim kuranskim ajetima Uzvišeni Alah više puta podseća da je Kuran poslan čovečanstvu n

Read More

Istorija srpskog naroda

Istorija srpskog naroda

Istorija srpskog naroda „Stanoje Stanojević se dotiče svih oblasti srpske istorije. Svojim delom nije se poveo uticajem političkog trenutka vremena kada je nastala, početak XX veka, i time izbegao zamku da izgubi vezu sa opštim stanjem prošlosti srpskog naroda razasutog u dve nacio

Read More

Istorija Srba i Rusa 1-2

Istorija Srba i Rusa 1-2

Istorija Srba i Rusa 1-2 Ova studija daje pogled na drevnu istoriju današnje civilizacije na sasvim neuobičajen način! Brojne analize sa sasvim drugačijim stavovima u odnosu na stavove zvaničnih istoričara, postojale su mnogo ranije među Srbima, Rusima ali i istraživačima zapadnoevrops

Read More

Sveta loza Stefana Nemanje

Sveta loza Stefana Nemanje

Istorija najveće srpske vladarske porodice: od Stefana Nemanje do cara Uroša. Rodoslovi Nemanjića. Mape srpskih zemalja: od prve polovine X veka, pa do Maričke bitke. Sve više i manje poznato o ovom sjajnom razdoblju srpske istorije. Tvrd povez, ćirilica. 481 strana. Cena: 1.950 d

Read More

Vizantijski carevi

Vizantijski carevi

Autor : Željko Fajfrić -VIZANTIJSKI CAREVI ------   ---- --------  ----------- --------  ------ ------- ---------------- ---------- --------------- ------------------ ------------------------------- ----------- --------- ------------ ---------------- ...........................

Read More

EVROPA – JEDNA ISTORIJA

EVROPA - JEDNA ISTORIJA

Autor : Norman Dejvis Svetski istorijski bestseler na preko 1300 strana, sa 80 mapa, 72 umetničke reprodukcije, te indeksom imena koji na jedan novi i neponovljiv način daje svoj pogled na istoriju našeg kontinenta. Objavljen na većini evropskih jezika, ali i u Kini i Japanu, predstavlja ne

Read More

Mislilo- knjiga misli 1000 mudraca

Mislilo- knjiga misli 1000 mudraca

Knjiga misli 1000 mudraca svih vremena i naroda. Veliki ljudi su nakit čovečanstva i neugasna svetlost života. Ako ove ljude hoćete za poznanike, prijatelje i pomagače, uzmite MIslilo. Najjače reči iz kojih plamti duh čovečanstva izobražuje ove neprolazn e misli koje kao nasleđe p

Read More

Mitologija i religija kelta

Mitologija i religija kelta

Mitologija i religija kelta Mitologija, strogo uzevši, obuhvata neverovatne događaje u koje jedan narod veruje, kao i religiozna učenja koja iz tih događaja proizilaze. Kniga će vam pružiti mnoštvo informacija o Keltima, njihovoj religiji i obredima. 214 str., tvrd povez,21x29cm

Read More

Larousse Drevne civilizacije

Larousse Drevne civilizacije

Katrin Sal Zašto još jednu knjigu posvetiti antici? Zato što antika i danas, početkom XXI veka, fascinira svet: sve je više knjiga, stripova, filmova, televizijskih serija posvećenih ličnostima i događajima iz daleke prošlosti koji nailaze na prijem kod sve šire publike. Larusovo

Read More

Vladika Nikolaj Velimirovic IZABRANA DELA

Vladika Nikolaj Velimirovic  IZABRANA DELA

Nikolaj Velimirović objavio je veliki broj književnih dela duhovne sadržine. Ostao je nedokučiva veličina, duhovni stub i uporište, najgenijalniji srpski besednik i bogoslov, najveći srpski crkveni pisac i mislilac. Izabrana dela Svetog vladike Nikolaja Velimirovića sadrže sledeća d

Read More

SRPSKE VLADARSKE PORODICE 1-3

SRPSKE VLADARSKE PORODICE 1-3

SRPSKE VLADARSKE PORODICE 1-3 (KNEZ LAZAR I DESPOT STEFAN,SVETA LOZA STEFANA NEMANJE, LOZA BRANKOVIĆA) I TOM - Knez Lazar i despot Stefan:  Knez Lazar je jedan od najmoćnijih velikaša posle Nemanjića u Srbiji. Bitka na Kosovu je opisana do tančina... II TOM - Sveta loza Stefana

Read More

Beskrajni spiskovi – Umberto Eko

Beskrajni spiskovi - Umberto Eko

Beskrajni spiskovi Umberto Eko Svi vi koji ste voleli Istoriju Lepote i Istoriju ružnoće Umberta Eka imate razlog da se obradujete. Pred vama je treća knjiga iz ove serije koju je Eko nazvao beskrajni spiskovi. Knjigom Beskrajni spiskovi Umberto Eko zaokružuje svoj enciklopedijski rad

Read More

Turski sultani

Turski sultani

Turski sultani Željko Fajfrić Poreklo Osmanlija, turske vladarske kuće, vodi od Ertugrula, što znači "Uspravan čovek". On je bio sin Sulejman šaha, vodje jednog prilično velikog plemena od oko 50.000 duša. Kako je Sulejman poginuo (1232. godine) to su njegova četiri sina Sunkurt

Read More

Dinastija Obrenović

Dinastija Obrenović

Autor: Dr Željko Fajfrić Više od 150 autentičnih fotografija i portreta iz vremena od Prvog srpskog ustanka do Majskog prevrata 1903-e upotpunjavaju nam sliku ovog najzanimljivijeg perioda srpske istorije. Pratteći istoriju porodice Obrenović upoznajemo čitavu galeriju likova politi

Read More

DINASTIJA KARAĐORĐEVIĆ

DINASTIJA KARAĐORĐEVIĆ

Više od 200 autentičnih fotografija i portreta. Knez Petar Karađorđević, doveden je na presto Srbije u kriznom periodu istorije, posle Majskog prevrata 1903. godine koji prave "crnorukci". "Crna ruka" - "Ujedinjenje ili Smrt" i Apis. Sarajevski atentat. Pobuđujući u Balkamskim ratov

Read More

Kratka istorija arhitekture

Kratka istorija arhitekture

Ova Kratka istorija arhitekture približava se opštem razvoju ove materije sa jedne tačke gledišta koja je široka i bliska čitaocu koji nije stručnjak, obuhvatajući temu arhitekture od stroge analize do obavezne sinteze, s izborom ilustracija načinjenim na osnovu obimnog i temeljnog

Read More

SRBI I STANOVNIŠTVO KOMPLET 1-2 Kanic

SRBI I STANOVNIŠTVO KOMPLET 1-2 Kanic

SRBI I STANOVNIŠTVO KOMPLET 1-2 Feliks Filip Kanic Dvotomno izdanje austrijskog putopisca koji je opisao Srbiju – zemlju i stanovništvo od rimskog doba do kraja XIX veka. Felik F. Kanic je austrijski arheolog i putopisac. Proučavao je teritoriju Srbije i Bugarske u XIX v.; objavio

Read More

Misterije istorije

Misterije istorije

Pred vama je niz istorijskih misterija koje obuhvataju skoro 5000 godina istorije čovečanstva, od drevnog Egipta do današjih dana. Saznaćete šta su doneli rezultati savremenih istraživanja u nastojanju da se razdvoje činjenice i maštovite pretpostavke. Ilustracije, fotografije i speci

Read More

Ilustrovana enciklopedija Asteka i Maja

Ilustrovana enciklopedija Asteka i Maja

Pred nama je knjiga koja nudi uzbudljiv uvid u istoriju, mitove i legende naroda Mezoamerike. Priče o bogovima sunca, prinošenju žrtava, o piramidama i hramovima, basnoslovnim riznicama zlata koje su opljačkali Španci, opčinili su mnoge generacije. Ova knjiga otkriva prave činjenice iz

Read More

UMETNOST U ISTORIJI SVETA

UMETNOST U ISTORIJI SVETA

Vekovi ljudske civilizacije su uveliko prohujali našom planetom, noseći u nepovrat na hiljade misli, ideja, želja, sudbina... Ono, međutim, što ostaje, što traje u vremenu i prostoru, su dela večnog karaktera, spomenici ljudskih vrlina i genijalnosti. A od svega što je čovek u stanju

Read More

Sabrana dela Jovan Dučić

Sabrana dela Jovan Dučić

Sabrana dela Jovana Dučića sadrže sledeća dela: Blago cara Radovana, Jutra s Leutara, Staza pored puta, Verujem u Boga i srpstvo, Gradovi i himere,Moji saputnici, Grof Sava Vladisavljević i Pesme. Jovan Dučić je izuzetna pojava u srpskoj književnosti i kulturi. On je liričar i u pes

Read More

Istorija Srba – Vladimir Ćorović

Istorija Srba - Vladimir Ćorović

Istorija srba - NOVO IZDANJE Vladimir Ćorović U ovoj knjizi dat je jasno sažet pregled Istorije Srba od vremena njihovog naseljavanja na Balkan pa sve do pred sam početak Drugog svetskog rata. Ovo delo predstavlja celoviti sintetički pregled srpske prošlosti koja iz pera ovog našeg

Read More

Kratka istorija slikarstva

Kratka istorija slikarstva

Kratka istorija slikarstva predstavlja podroban i scrpljen pregled likovne umetnosti. Ova knjiga je prikladan priručnik za svakog čitaoca koji želi da stekne uvid u evoluciju slikarstva, od njegovihpočetaka-pećinskog crteža,do savremenih likovnih tvorevina. Najznačajnija dela iz svake

Read More

Enciklopedija slikarstva i grafike

Enciklopedija slikarstva i grafike

Enciklopedija slikarstva i grafike pruža sveobuhvatan pregled ovih disciplina, dajući podatke o umetnicima različitih zemalja i epoha - od pećinskog slikarstva do pop arta, performansa i kompjuterske umetnosti. Težište predstavljenog materijala je na evropskoj umetnosti, mada je zastupl

Read More

MITOLOGIJA-mitovi,legende i verovanja

MITOLOGIJA-mitovi,legende i verovanja

Ova knjiga predstavlja sveobuhvatni vodič kroz svet mitova i legendi, i daje posebe detalje o ulozi koju ove priče igraju u razumevanju sveta koji nas okružuje. U ovim mitovima postoje mnoge zajedničke teme – stvaranje, Majka Zemlja, životinje, ljubav i smrt – jer su ovi motivi neodvoji

Read More

Istorija Umetnosti

Istorija Umetnosti

[caption id="attachment_933" align="alignright" width="110" caption="Istorija-umetnosti"][/caption] Marija Karla Prete  i  Alfonso de Đorđis Od Tutankamonove grobnice do Vorholove Merilin Monro, od Partenona do čikaških nebodera, od Mikelanđelovog Davida do Kristovih "zapakovanih" pejza

Read More

Velika Srbija – Vladimir Ćorović

Velika Srbija - Vladimir Ćorović

Vladimir Ćorović- Velika Srbija Osnovna Ćorovićeva zamisao bila je da pokaže kako se od srpske državne ideje i misli o narodnom jedinstvu došlo do ujedinjenja Južnih Slovena. U Kneževini i Kraljevini Srbiji video je osnovnog nosioca te ideje, pa stoga pod naslovom knjige nije podrazu

Read More

ČE GEVARA: Revolucionaran život

ČE GEVARA: Revolucionaran život

Džon Li Anderson Ova knjiga je priča koja putuje od glavnih sedišta revolucije, Havane i Alžira, do bojnih polja u Boliviji i Kongu i od sedišta moći, Moskve i Vašingtona, do raja za izgnanike – Majamija, Meksika i Gvatemale. Ovo je epska priča o revoluciji i međunarodnim tajnim spletkam

Read More

ŽENE KOJE SU MENJALE SVET

ŽENE KOJE SU MENJALE SVET

Pedeset i dve priče u ovoj knjizi predstavljaju zbirku popularnih biografija žena - velikana sveta - koje su svojim sudbinama, radom, idejama i vojevanjima direktno menjale svet i gradile istoriju u svakom njenom segmentu. Saznaćemo šta je kod koje žene uticalo i preovladalo da izgradi odre

Read More

ISTORIJA OD PRAISTORIJE DO NAŠIH DANA

ISTORIJA OD PRAISTORIJE DO NAŠIH DANA

Uzbudljiva priča o razvoju ljudske kulture i civilizacije započinje od vremena kada su ljudi, živeći u hordama, počeli da stvaraju prva materijalna svedočanstva u kamenu i na zidovima pećina. Na uzbudljiv i vizuelno raskošan način, knjiga nas vodi od tog davnog, iskonskog doba pa sve do

Read More

UVOD U UMETNOST (int.)

UVOD U UMETNOST (int.)

Ovo je priručnik o istoriji slikarstva - od zidnih slika u grobnicama drevnog Egipta do moderne umetnosti. Napisan je jasno i jednostavno i ilustrovan sa preko 160 najvećih umetničkih dela svetskog slikarstva. Ako ujedno posetite i brižljivo odabrane veb sajtove koje ova knjiga preporučuje,

Read More

UVOD U ARHEOLOGIJU (int.)

UVOD U ARHEOLOGIJU (int.)

Ova izuzetna knjiga pruža nov i uzbudljiv pogled na zadivljujući svet arheologije. Istražite neke od najpoznatijih arheoloških lokaliteta u svetu i pogledajte predivne iskopine. Saznajte nešto više o mukotrpnom istraživačkom radu arheologa i upoznajte se sa najnovijim tehnološkim dostig

Read More

Istorija sveta H.Dž. Vels

Istorija sveta H.Dž. Vels

Fototipsko izdanje velikog i monumentalnog dela H. Dž. Velsa je redak primer trajanja i nepobitne aktuelnosti. Istorija sveta je izvorno napisana po okončanju Prvog svetskog rata, a kod nas je prvi put objavljena 1929. godine. Iako pripada starijoj istoriografskoj školi i iako su se metodi na

Read More